logo

Grafička priprema, DTP (prepress)

Grafička priprema, planiranje i dizajn publikacija

Sa 25 godina iskustva u planiranju i grafičkoj pripremi tiskanih materijala, do sada smo radili i organizirali grafičke pripreme na različitim jezicima i raznim pismima (npr. kinesko pismo, ćirilica).

Dugogodišnje iskustvo i rad u dnevnoj novinskoj u ostaloj periodičkoj produkciji na svim razinama, zatim iskustvo u izradi infografika, izrade knjiga od klasičnih beletrističkih, preko publicistike i tehničkih knjiga, do zahtjevnih leksikografskih i kartografskih izdanja sa više stotina suradnika pa sve do jednostavnih formi, plakata, kataloga, bannera, oslikavanja štandova, letaka i ostalih promotivnih materijala.

Sve ovo uključuje izrazito opsežno i duboko poznavanje tipografije, grid sistema, kolorimetrije, spektrofotometrije i ICC profila (gdje smo i kao član ICC konzorcija u počecima sudjelovali u izradi standarda), vangamutne separacije s posebnim bojama, rasterskih modela, kolor mutacije, strukturiranja i organizacije u izdavačkih sustava i procesa, automatiziranih grafičkih priprema uz pomoć baza i strukturiranih podataka kao što su adresari, direktoriji, rječnici, enciklopedije, infografike, kontrola tiska kao i poznavanje redakcijskih sustava i procesa u izdavaštvu i svih postojećih DTP (prepress) tehnika.

 

Kako radimo?

Do sada smo radili na više od 300 knjiških publikacija, više od 1000 izdanja dnevnih novina, više stotina izdanja časopisa, materijalima za simpozije, velika sportska natjecanja, oglase za domaće i strane medije, pripreme za sve vrste tiska, od novinskih i časopisnih rotacija, offest tiska iz arka, digitalnog i inkjet itska, sitotiska i još puno toga. Poznajemo sve tehnike dorade te po potrebi naručitelja sami nadziremo sve procese po principu ključ u ruke.

Sve poslove radimo imajući u vidu rokove i troškovne okvire.

Samo neki primjeri radova [DETALJNIJE]

Za pojedinosti, dodatne primjere radova (kojih ima izrazito mnogo) kao i za i ostala pitanja, slobodno nam se javite.